مردان پارس

بزرگان سرزمین پارس

: بزرگمهر
در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است
نام و ننگ
همنشین یار
چین گیسو
سپید رو و سیاه گیسو
بهای بوسه
افسون چشم
زندگی نامه شمس الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی

زندگی نامه شمس الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی

منتشر شده در 20 آذر 92

از جزئیات زندگی شخصی شمس الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی ، آگاهی های دقیق و مستندی در دست نیست ، متاسفانه شاعران و صاحبان تفکر بسیاری هستند که در این زمینه به سرنوشت حافظ دچارند

در واقع شاعر شیرین سخن شیراز در یک عمر طولانی چنان زیست که نه رد پای درستی از خود باقی گذاشت نه سرگذشتی که سایه او باشد، نا ان روشنی که یک اثر هنری را آینه احوال هنرمند میکند در شعر او نیست و از سرگذشت او آنقدر کم در شعرش رسوب کرده که نمیتوان از خلال این اشعار سیمای واقعی او را به درستی طرح کرد

نام او شمس الدین محمد بود که بعد ها به دلیل پیوستگی با قرآن و حفظ این کتاب آسمانی ، حافظ  لقب یافت . در مورد نیاکان او هم ظن و گمان بسیار است ، جد حافظ را شیخ غیاث الدین از اهالی تویسرکان - نزدیک همدان - پنداشته اند . مادرش را از اهالی شهر کازرون دانسته اند که در محله دروازه کارون شیراز مسکن داشته است

سال ولات حافظ به درستی روشن نیست اما  بیشتر حافظ شناسان  تولد او را در حوالی سال 706 - 727 هجری - محتمل دانسته اند

ادامه مطلب

ابوالفتح تاج الدین اصفهانی

تاج اصفهانی معروف به ذواللسانین از دانشمندان و شعرای سده شش هجری و همزمان با سلاطین سلجوقی است .وی از موسیقیدانان عصر خویش بوده و کتابی در علم ایقای - ضرب - تصنیف کرده است

تاج الدین اصفهانی از شعرای ممتاز عصر خود بود و به عربی و فارسی شعر می سرود و در علم و عمل موسیقی مهارت داشت و در نوازندگی استاد زمان خویش بود

 

منتشر شده در 19 آذر 92

اوحد الدین محمد انوری ایبوردی

انوری در یکی از قراء ایبورد خراسان واقع در دشت خاوران متولد شد و در جوانی در طوس به تحصیل علوم پرداخت و در حکمت ، ریاضی ، نجوم و ادب قویدست شد .در شعر و شاعری استاد مسلم گشت و در موسیقی به تصریح خود مهارت تمام داشت و قطعه زیر که از اشعار اوست مصداق دعوی اوست

گرچه  در بستم در مدح غزل یکبارگی         ظن مبر کز نظم الفاظ و معانی قاصرم

بلکه از هر علم کز اقران من داند کسی        خواه جزوی گیر آن را خواه کلی قادرم

منطق و موسیقی و هئیت شناسم اندکی        راستی باید بگویم با نصیبی وافرم

در الهی آنچه تصدیقش کند عقل سلیم         گر تو تصدیقش کنی در شرح و بسطش ماهرم

منتشر شده در 20 آذر 92

عثمان مختاری غزنوی

عثمان مختاری از شاعران توانا و ادیبان و دانشمندان اوخر سده پنجم هجری است . مداح غزنویان و سلاجقه کرمان و دیگر پادشاهان و بزرگان معاصر خود بود . سنایی در قصیده ای او را مدح گفته و امیر سخن خوانده و وی را به آوردن معانی نو و بکر ستوده است .

 این شاعر در انواع شعر دست داشته و در قصیده سرایی استاد و در ایراد مضامین نو و کلام فصیح زبانزد معاصران خود بوده است

 

منتشر شده در 19 آذر 92

ابوجعفر حکیم بن احوص سغدی سمرقندی

سغدی را اول گوینده شعر پارسی می دانند و گویند این بیت از اشعار اوی است

آهوی وحشی در دشت چگونه دوذا           او ندارد یار بی یار چگونه بوذا

او علاوه بر شاعری ، موسیقیدان نیز بوده است وی را مخترع  شه رود که نوعی ساز بوده است میدانند . گویند پس از او دیگر کسی نتوانست آن را بنوازد وی همچنین کتابی در شرح واژه های پارسی داشته که کهنترین کتاب در این فن بوده است

 

منتشر شده در 19 آذر 92

زندگی نامه فرصت شیرازی

زندگی نامه فرصت شیرازی

منتشر شده در 11 مهر 90

میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان و استادان معروف دوره قاجاریه است

فرصت در سال 1233 - 1271 هجری - در شیراز دیده به جهان گشود. از آغاز جوانی به شعر ، موسیقی و نقاشی علاقه پیدا کرد و بر اثر ذوق و استعداد سرشار خود در مدت کمی در هر سه هنر سرآمد روزگار خود شد

فرصت نزد مظفر الدین شاه قاجار بسیار گرامی بود و لقب فرصت الدوله را از این پادشاه گرفت . شاهزاده سلطان السلطنه پسر مظفر الدین شاه فرصت را به ندیمی و معلمی خویش انتخاب کرد و پیوسته در احترام وی میکوشید. فرصت الدوله مردی پاکدامن و درستکار بود و چندی دیاست اداره فرهنگ و زمان ریاست عدلیه شیراز را بر عهده داشت

ادامه مطلب

زندگی نامه مجید طالقانی

عبد المجید معروف به درویش عبد المجید طالقانی فرزند عبدالله از شاعران و خوشنویسان چیره دست دوره زندیه بود که در خط شکسته رونق بازار دیگران شکسته و دست همگان را از پشت بسته است . وی علاوه بر هنر خطاطی و خوشنویسی در شعر نیز توانائی کامل داشته و مجید تخلص می کرده است

از انواع شعر اغلب به سرودن غزل می پرداخت و اشعاری که از وی به یادگار مانده و به دو هزار بیت می رسد . در اصل طالقانی بود ولی بیشتر ایام عمر را در اصفهان به گوشه نشینی و درویشی گذرانید و با شاعران بزرگی چون میر سید علی مشتاق ، احمد هاتف ، صباحی ، عاشق ، نصیر طبیب و آذر بیگدلی همزمان و همصحبت بوده و در نهضت بازگشت ادبی سهمی داشته است .

منتشر شده در 10 مهر 90

زندگی نامه محمود خان صبای کاشانی

محمود خان فرزند محمد حسین خان عندلیب و نوه فتحعلی اخن صباست . اصلش از کاشان است ولی نیاکان او از طایفه دنبلی آذربایجان بودند که در زمان زندیه به عراق مهاجرت کردند . فتحعلی خان جد محمود خان در کاشان به دنیا آمد و از زمان او این خانواده در دربار قاجاریه مقام و منزلت یافتند

محمد خان صبا در سال 1192 - 1228 هجری - در تهران به دنیا آمد . علوم عصر خود را تا سر حد استادی از عموی دانشمند خویش محمد قاسم خان فروغ فرا گرفت

صبا در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار به پیشکاری الله قلیخان ایلخانی والی بروجرد و لرستان که دختر زاده فتحعلی شاه بود منصوب شد

پس از مرگ محمد شاه به دربار ناصر الدین شاه راه یافت و لقب ملک الشعرائی که پدرش عندلیب و جدش صبا نیز همین لقب را دارا بودند مفتخر گردید و نزد پادشاه و وزرا و درباریان تقربی تمام حاصل کرد

منتشر شده در 10 مهر 90

مسرور اصفهانی

حسین سخنیار فرزند حاج محمد جواد کوپاوی به سال 1269 - 1308 هجری- در ده کوپا از دهات اصفهان متولد شد . ادبیات فارسیو عربی زبان انگلیسی و فرانسه را در اصفهان و شیراز و تهران نزد اساتید بر جسته زمان خود فرا گرفت . فنون شعر ار از فرصت الدوله شیرازی و دهقان سامانی بیاموخت و از آغاز جوانی به سرودن شعر پرداخت

منتشر شده در 10 مهر 90

زندگی نامه مولانا سلطان علی مشهدی

اما کسی که گوی رجحان از میان خوشنویسان ربوده قبله الکتاب مولانا سلطانعلی مشهدی بود که خطش در میان خطوط کالشمس بین سایر الکواکب عالمگیر شد وخط او به جایی رسید که از محالات است که دست کسی به آنجا رسد مولاتا حالات خود و ایام مشق و ترقی و نظر یافتن از جانب حضرت امیر کل را در رساله منظومه که نقل آن در این نسخه شده نمود چون مولانا خط را به سرحد اعجاز رسانیده و آوازه وصیت طنطنه او ب اکناف واطراف عالم رسید سعید دارین سلطان حسین میرزا او را به دارالسلطنه هرات طلبیده در کتابخانه خاه جا داده. مولانا به تابت سر کار خاصه نواب اشتغال داشت و در نسخ ها اسم خود که می نوشت کاتب السلطانی قید می کرد.

منتشر شده در 10 تیر 90

اوحد الدین محمد انوری  ایبوردی

اوحد الدین محمد انوری ایبوردی

منتشر شده در 20 آذر 92

انوری در یکی از قراء ایبورد خراسان واقع در دشت خاوران متولد شد و در جوانی در طوس به تحصیل علوم پرداخت و در حکمت ، ریاضی ، نجوم و ادب قویدست شد .در شعر و شاعری استاد مسلم گشت و در موسیقی به تصریح خود مهارت تمام داشت و قطعه زیر که از اشعار اوست مصداق دعوی اوست

گرچه  در بستم در مدح غزل یکبارگی         ظن مبر کز نظم الفاظ و معانی قاصرم

بلکه از هر علم کز اقران من داند کسی        خواه جزوی گیر آن را خواه کلی قادرم

منطق و موسیقی و هئیت شناسم اندکی        راستی باید بگویم با نصیبی وافرم

در الهی آنچه تصدیقش کند عقل سلیم         گر تو تصدیقش کنی در شرح و بسطش ماهرم

ادامه مطلب

ابونصر محمد بن محمد فارابی

ابونصر محمد بن محمد فارابی در سال 252 - 259یا 260 هجری - فیلسوف ، ریاضیدان و موسیقیدان بزرگ ایرانی و سر سلسله حکمای اسلامی است  که با بررسی آثار حکما و فلاسفه یونان به ویژه ارسطو اسرار آنها را کشف کرد و مشکلات کتب آنها را توضیح داد و نواقص کار آنان را دریافت و شرح هایی بر آثار ارسطو نوشت

وی را معلم ثانی لقب دادند . فارابی از بزرگترین نویسندگان کتابهای موسیقی است

فارابی علاوه بر شرح و توضیح آثار حکمای یونان خود نیز آثار مهمی به وجود آورد و کتابها و رساله های متعدد در حکمت ، فلسفه ، منطق ، نجوم و موسیقی نوشت . مجموعا 120 جلد کتاب و رساله را بدو منسوب میدارند . از جمله کتابهای او در موسیقی عبارتند از

منتشر شده در 19 آذر 92

زندگی نامه فرصت شیرازی

میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان و استادان معروف دوره قاجاریه است

فرصت در سال 1233 - 1271 هجری - در شیراز دیده به جهان گشود. از آغاز جوانی به شعر ، موسیقی و نقاشی علاقه پیدا کرد و بر اثر ذوق و استعداد سرشار خود در مدت کمی در هر سه هنر سرآمد روزگار خود شد

فرصت نزد مظفر الدین شاه قاجار بسیار گرامی بود و لقب فرصت الدوله را از این پادشاه گرفت . شاهزاده سلطان السلطنه پسر مظفر الدین شاه فرصت را به ندیمی و معلمی خویش انتخاب کرد و پیوسته در احترام وی میکوشید. فرصت الدوله مردی پاکدامن و درستکار بود و چندی دیاست اداره فرهنگ و زمان ریاست عدلیه شیراز را بر عهده داشت

منتشر شده در 11 مهر 90

زندگی نامه مولانا مالک

مولانا مالک اگر چه به دیلمی اشتهار داشت اما وی فیلوا کوشی قزوینی است. در بدو حال پیش والد خود مولانا امیر شهره خط ثلث و نسخ مشق کرد .خط شکسته را خوش می نوشت. و نسخ او را کسی از نسخ یاقوت تفرقه نمی کرد. آخر به وادی خط نسخ تعلیق افتاد و به زور ثلث در نسخ تعلیق سر آمد دوران گردید و بیشتر از دیگران شهرت گرفت و در فضیلت و مولویت نمایان بود و اکثر اوقات صرف مطالعه و مباحثه نمودی واکثر علوم را مثل نحو و صرف و منطق ومعانی و بیان منقح ساخته بود ودر علم ریاضی خصوصا حساب وهندسه و نجوم و موسیقی کمال مهارت و دانش داشت و معما را نیز خوب می دانست

منتشر شده در 10 تیر 90

زندگی نامه خوارزمی

ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی که ریاضیدانان اروپا او را algoritmus می خوانند یکی از نخستین و بزرگترین ریاضیدانان و اختر شناسان ایران است که در بغداد کار میکرد .از زندگی و خانواده او آگاهی زیادی در دست نیست جز در حدود سال 175 - 180 هجری - در خوارزم متولد و هنگام جوانی در خزانه الحکمه مامون مشغول به کار و تحقیقات شد و پس از سالها فعالیت شبانه روزی بلاخره در حدود سال 225 - 232 هجری - دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافت .

منتشر شده در 13 اردیبهشت 90

ابوالحسن بهمنیار

ابوالحسن بهمنیار

منتشر شده در 19 آذر 92

فرزند مرزبان دیلمی آذربایجانی است .بهمنیار از زردشتیان آذربایجان و ملقب به کیا رئیس ، از شاگردان معروف ابوعلی سینا است که دارای تالیفاتی در فلسفه ، منطق ، طبیعیات ، الهیات و مابعدالطبیعه بوده است . از جمله کتابهای وی به گفته بیهقی کتاب  فی الموسیقی  بوده است

ابوالحسن بهمنیار در سال 445 - 458 هجری - درگذشت

 

ادامه مطلب

ابونصر محمد بن محمد فارابی

ابونصر محمد بن محمد فارابی در سال 252 - 259یا 260 هجری - فیلسوف ، ریاضیدان و موسیقیدان بزرگ ایرانی و سر سلسله حکمای اسلامی است  که با بررسی آثار حکما و فلاسفه یونان به ویژه ارسطو اسرار آنها را کشف کرد و مشکلات کتب آنها را توضیح داد و نواقص کار آنان را دریافت و شرح هایی بر آثار ارسطو نوشت

وی را معلم ثانی لقب دادند . فارابی از بزرگترین نویسندگان کتابهای موسیقی است

فارابی علاوه بر شرح و توضیح آثار حکمای یونان خود نیز آثار مهمی به وجود آورد و کتابها و رساله های متعدد در حکمت ، فلسفه ، منطق ، نجوم و موسیقی نوشت . مجموعا 120 جلد کتاب و رساله را بدو منسوب میدارند . از جمله کتابهای او در موسیقی عبارتند از

منتشر شده در 19 آذر 92

زندگی نامه نزاری قهستانی

نزاری ملقب به سعدالدین معروف به حکیم نزاری قهستانی از گویندگان قوی دست سده هفتم هجری است که با سعدی معاصربوده است و گویا با سعدی دیدارها و مصاحبت ها کرده است

حکیم در سرودن اقسام شعر به ویژه غزل توانائی کامل داشته و همواره از سبک سعدی پیروی می کرده است و پس از مرگ وی حافظ و بسیاری از شعرای بزرگ شیوه او را دنبال کردند

نزاری شاعری آزاده و عاشق پیشه بود . بعضی تذکره نویسان او را اسماعیلی مذهب و برخی خلاف آن پنداشته اند. دولتشاه سمرقندی در تذکره خود گوید :

منتشر شده در 11 مهر 90

زندگی نامه وفات فیاض لاهیجانی

عبد الرزاق فرزند علی معروف به فیاض لاهیجی از شعرا و علمای بزرگ دوره صوفیه است که در علم منطق و حکمت از کم نظیران روزگار خود به شمار می رفت . در حکمت از شاگردان ممتاز ملاصدرای شیرازی بود که بعدها دختر استاد را به زنی گرفت.

فیاض در انواع شعر طبع آزمائی کرده و نزدیک به دوازده به هزار بیت شعر سروده است.

منتشر شده در 11 مهر 90

زندگی نامه صفی علیشاه

حاجی میرزا محمد حسن ملقب به صفی علیشاه فرزند محمد باقر اصفهانی از اکابر عرفا و مشاهیر شعرای سده چهاردهم هجریست . وی پنجم آبان 1021 - سوم شعبان 1251 - در اصفهان دیده به جهان گشود

پس از تحصیلات مقدماتی در اصفهان و یزد به هندوستان سفر کرد و به سال 1243 - 1281 هجری - از راه هند عازم مکه شد و پس از بازگشت از زیارت خانه خدا مجددا به هندوستان مراجعت نمود

منتشر شده در 11 مهر 90

عبد المومن اصفهانی

عبد المومن اصفهانی

منتشر شده در 20 آذر 92

از موسیقیدانان سده هفت هجری است . نوشته اند از پیروان مکتب ابن بواب معروف بود . در جوانی از اصفهان به بغداد رفت . در هنر موسیقی بی بدیل بود و از رامشگران ممتاز عصر خود به شمار می امد . عبد المومن اصفهانی در سال 627 - 646 هجری - وفات یافت

 

ادامه مطلب

ابوالفتح تاج الدین اصفهانی

تاج اصفهانی معروف به ذواللسانین از دانشمندان و شعرای سده شش هجری و همزمان با سلاطین سلجوقی است .وی از موسیقیدانان عصر خویش بوده و کتابی در علم ایقای - ضرب - تصنیف کرده است

تاج الدین اصفهانی از شعرای ممتاز عصر خود بود و به عربی و فارسی شعر می سرود و در علم و عمل موسیقی مهارت داشت و در نوازندگی استاد زمان خویش بود

 

منتشر شده در 19 آذر 92

اوحد الدین محمد انوری ایبوردی

انوری در یکی از قراء ایبورد خراسان واقع در دشت خاوران متولد شد و در جوانی در طوس به تحصیل علوم پرداخت و در حکمت ، ریاضی ، نجوم و ادب قویدست شد .در شعر و شاعری استاد مسلم گشت و در موسیقی به تصریح خود مهارت تمام داشت و قطعه زیر که از اشعار اوست مصداق دعوی اوست

گرچه  در بستم در مدح غزل یکبارگی         ظن مبر کز نظم الفاظ و معانی قاصرم

بلکه از هر علم کز اقران من داند کسی        خواه جزوی گیر آن را خواه کلی قادرم

منطق و موسیقی و هئیت شناسم اندکی        راستی باید بگویم با نصیبی وافرم

در الهی آنچه تصدیقش کند عقل سلیم         گر تو تصدیقش کنی در شرح و بسطش ماهرم

منتشر شده در 20 آذر 92

محمد بربطی

چنانکه از شهرتش پیداست ، نوازنده چیره دست بربط بوده است . از موسیقیدانان درجه اول عصر غزنوی و از ندیمان مجلس سلطان مسعود غزنوی و از نوازندگان دربار سلطان بوده است

محمد بربطی از اساتید زمان خود بود و در نواختن بربط مهارت تمام داشت . بیهقی گوید : محمد بربطی سخت خوش استادی بود

 

منتشر شده در 19 آذر 92

عثمان مختاری غزنوی

عثمان مختاری از شاعران توانا و ادیبان و دانشمندان اوخر سده پنجم هجری است . مداح غزنویان و سلاجقه کرمان و دیگر پادشاهان و بزرگان معاصر خود بود . سنایی در قصیده ای او را مدح گفته و امیر سخن خوانده و وی را به آوردن معانی نو و بکر ستوده است .

 این شاعر در انواع شعر دست داشته و در قصیده سرایی استاد و در ایراد مضامین نو و کلام فصیح زبانزد معاصران خود بوده است

 

منتشر شده در 19 آذر 92

زندگی نامه گلشن مشهدی

زندگی نامه گلشن مشهدی

منتشر شده در 10 مهر 90

علی اکبر فرزند حاج محمد در سال 1280 - 1319 هجری - در تربت حیدریه دیده به جهان گشود. پدرش بازرگان معتبر خراسان و یزدی الاصل بود که در هفت سالگی شاعر در گذشت

گلشن تحصیلات ابتدائی و قسمتی از فنون شعر ار در زادگاه خود از استادان بزرگی چون میرزا سهیلی و احمد بهمنیار فرا گرفت . هجده ساله بود که به مشهد آمد و به شغل روزنامه نگاری پرداخت

ادامه مطلب

زندگی نامه محمدعلی اسلامی ندوشن

محمدعلی اسلامی ندوشن در سال 1304 در ندوشن یزد به دنیا آمد . وی تحصیلات ابتدایی را نخست در مدرسه ناصرخسرو ندوشن، سپس مدرسه خان یزد، پس از آن به دبستان دینیاری رفت و دبیرستان را تا سوم متوسطه در دبیرستان ایرانشهر یزد گذراند.

آنگاه برای ادامه تحصیل در سال 1323 به تهران عزیمت کرد و بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند، سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس توفیق یافت.

پس از آن به منظور تکمیل تحصیلات به اروپا عزیمت نمود. مدت 5 سال در فرانسه و انگلستان به اندوخته‌های علمی خود افزود و با گذراندن پایان نامه دکترای خود به نام «کشور هند و کامنولث» به دریافت دکترای حقوق بین‌الملل از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس نائل آمد.

محمدعلی اسلامی ندوشن در خانواده‌ای با بضاعت متوسط به دنیا آمد، پدرش خیلی زود وفات یافت و او ناگزیر شد که روی پای خود بایستد.

وی از حدود 12 سالگی سرودن را آغاز کرد و پس از آمدن به تهران در دوران دبیرستان، حرفه‌ای تر شعر می‌گفت. وی در این زمان بعضی از قطعه شعرها را در مجله سخن منتشر می‌کرد.

منتشر شده در 22 مرداد 89

زندگی نامه محمد مقدم

محمد مقدم در سال ۱۲۸۷ در تهران متولد شد. پس از اتمام تحصیلات ابتدائی و متوسطه برای ادامهٔ تحصیل به آمریکا رفت، ولی تحصیلات را ناتمام گذاشت و به ایران بازگشت. در سال ۱۳۱۰ مجدداً راهی آمریکا شد و در ۱۳۱۷ درجهٔ دکتری خود را در رشتهٔ زبان‌شناسی از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. از سال ۱۳۱۸ در دانشگاه تهران به تدریس اوستا و فارسی باستان پرداخت. در سال ۱۳۳۹ به دعوت دانشگاه یوتا که از وی خواسته بود تا کرسی تمدن ایران باستان را به عهده گیرد، سفری دیگر به آمریکا رفت. دکتر محمد مقدم در ۱۳۴۳ گروه زبان‌شناسی همگانی و زبان‌های باستانی را در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بنیاد گذاشت و تا ۱۳۴۷ مدیریت آن را به عهده داشت. محمد مقدم در سال 1346 به عضویت شورای عالی فرهنگ و هنر منصوب شد، و از سال 1348 تا 1350معاونت وزارت علوم و آموزش عالی را داشت.

منتشر شده در 22 مرداد 89

زندگی نامه میرزا تقی خان رفعت

میرزا تقی خان رفعت فرزند آقا محمد تبریزی ،شاعر و نویسنده وروزنامه نگار انقلابی، متولد 1268 تبریز میباشد

تقی رفعت  تحصیلات خود را در استانبول به پایان رساند و با تسلط به سه زبان ترکی ، فرانسه و فارسی و همچنین روحیه انقلابی و اصلاح طلبی رفعت سبب شد که از منظری انتقادی ، سنت شکنانه و اصلاح گرا به ادبیات بنگرد.

قصه جدال ادبی او و اصحاب مجله دانشکده به زعامت مرحوم بهار آنقدر مشهور شد بدین گونه که در  پیکاری جانانه بسیاری مطالب مطرح گردید که زمینه را برای پیدایش شعر نو فراهم نمود . مطالب رفعت بسیار کوبنده و بی پروا بود و البته یک چنین شخصیتی با چنین جسارتی لازم بود تا حرمت و قداست کاذب برخی سنت های ادبی شکسته شود .

منتشر شده در 15 مرداد 89

زندگی نامه ادیب نیشابوری

عبدالجواد نیشابوری، ادیب، مدرس، شاعر نامدار در دوره مشروطیت! در سال 1243 - 1281 هـ جری - در روستایی از شهر نیشابور به دنیا آمد. در 4 سالگی در اثر ابتلا به بیماری آبله، یک چشم او کور و چشم دیگرش بینائی ضعیفی داشت لذا پدرش که کشاورز تنگدستی بود، او را به مکتب نفرستاد. ولی عبدالجواد که کم کم حافظه و استعداد قوی خود را نشان داد، پدر را مجبور کرد که او را به مکتب خانه بفرستد. او بعد از فراگیری خواندن و نوشتن و مقدمات زبان عربی، از زادگاهش به نیشابور رفت. در مدرسه گلشن نیشابور، دروس مقدماتی عربی و سپس منطق را یاد گرفت و برای تکمیل بقیه دروس، سال 1259- 1297 هجری -  به مشهد عزیمت کرد. در مشهد شرح قطرالندی ابن هشام، شرح سیوطی بر الفیه ابن مالک، شرح جامی بر کافیه ابن حاجب را، نزد اساتید آنجا آموخت و بعد دیگر نزد هیچ استادی نرفت و خودش تا سطح عالی ادبیات عرب، کتابهای مغنی، مطول، مقامات بدیعی و مقامات حریری را با مطالعه و ممارست دائمی، پیش رفت! تمام این ایام، او در سطوح پایین تر، تدریس میکرد! ادیب قبل از مرگ پدرش سفری به نیشابور کرد و حدود سال 1271 - 1310 قمری -  مجددا به مشهد برگشت و تا پایان عمر خود در مدرسه نواب، اقامت داشت! چون عبدالجواد نیشابوری، تسلط و مهارت عجیبی در فنون ادبی و محفوظات نظم و نثر عربی و فارسی داشت، در علوم نقلی و عقلی چون فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، موسیقی نظری فقه، اصول، رجال، تاریخ، تبحر داشت و خلاصه در بیشتر علوم، سرآمد آن زمان بود، لذا او از همان سال 1271 در مشهد تدریس حرفه ای خود را آغاز کرد.

منتشر شده در 15 مرداد 89

شنيدم که مستی ز تاب نبيد

شنيدم که مستی ز تاب نبيد

منتشر شده در 3 فروردین 92

شنيدم که مستی ز تاب نبيد

به مقصوره ی مسجدی در دويد

بناليد بر آستان کرم

که يارب به فردوس اعلی برم

موذن گريبان گرفتش که هين

سگ و مسجد! ای فارغ از عقل و دين

چه شايسته کردی که خواهی بهشت؟

نمی زيبدت ناز با روی زشت

بگفت اين سخن پير و بگريست مست

که مستم بدار از من ای خواجه دست

عجب داری از لطف پروردگار

که باشد گنهکاری اميدوار؟

تو را می نگويم که عذرم پذير

در توبه بازست و حق دستگير

ادامه مطلب

شاهنامه فردوسی

اشعار بزرگترین شاعر حماسه سرای پارس

16 مرداد 1390

دیوان اشعار سعدی

مجموعه گلستان و بوستان اثر ماندگار سعدی

03 فروردین 1392

دیوان اشعار شهریار

مجموعه اشعار سراسر لطافت و زیبایی استاد سخن محمد حسین بهجت - شهریار

16 دی 1391

دیوان اشعار سهراب سپهری

اهل كاشانم.

روزگارم بد نیست.

تكه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی .

مادری دارم ، بهتر از برگ درخت .

دوستانی ، بهتر از آب روان .

27 شهریور 1391

چیز های دیگری را داریم از دست میدهیم

منتشر شده در 10 مهر 91

در یک سحرگاه سرد ماه ژانویه، مردی وارد ایستگاه متروی واشینگتن دی سی شد و شروع به نواختن ویلون کرد.

 این مرد در عرض ۴۵ دقیقه، شش قطعه ازبهترین قطعات باخ را نواخت.

 از آنجا که شلوغ ترین ساعات صبح بود، هزاران نفر برای رفتن به سر کارهای‌شان به سمت مترو هجوم آورده بودند. سه دقیقه گذشته بود که مرد میانسالی متوجه نوازنده شد. از سرعت قدم‌هایش کاست و چند ثانیه‌ای توقف کرد، بعد با عجله به سمت مقصد خود براه افتاد.

 یک دقیقه بعد، ویلون‌زن اولین انعام خود را دریافت کرد. خانمی بی‌آنکه توقف کند یک اسکناس یک دلاری به درون کاسه‌اش انداخت و با عجله براه خود ادامه داد.

ادامه مطلب

من آدم تاثیرگذارى هستم

آموزگارى تصمیم گرفت که از دانش‌آموزان کلاسش به شیوه جالبى قدردانى کند. او دانش‌آموزان را یکى‌یکى به جلوى کلاس می‌آورد و چگونگى اثرگذارى آن‌ها بر خودش را بازگو می‌کرد.

 آن گاه به سینه هر یک از آنان روبانى آبى رنگ می‌زد که روى آن با حروف طلایى نوشته شده بود: من آدم تاثیرگذارى هستم سپس آموزگار تصمیم گرفت که پروژه‌اى براى کلاس تعریف کند تا ببیند این کار از لحاظ پذیرش اجتماعى چه اثرى خواهد داشت.

 آموزگار به هر دانش‌آموز سه روبان آبى اضافى داد و از آن‌ها خواست که در بیرون از مدرسه همین مراسم قدردانى را گسترش داده و نتایج کار را دنبال کنند و ببینند چه کسى از چه کسى قدردانى کرده است و پس از یک هفته گزارش کارشان را به کلاس ارائه نمایند.

 یکى از بچه‌ها به سراغ یکى از مدیران جوان شرکتى که در نزدیکى مدرسه بود رفت و از او به خاطر کمکى که در برنامه‌ریزى شغلى به وى کرده بود قدردانى کرد و یکى از روبان‌هاى آبى را به پیراهنش زد. و دو روبان دیگر را به او داد و گفت: ما در حال انجام یک پروژه هستیم و از شما خواهش می‌کنم از اتاقتان بیرون بروید، کسى را پیدا کنید و از او با نصب روبان آبى به سینه‌اش قدردانى کنید.

منتشر شده در 10 مهر 91

قاچاقچی خلاق

مردی با دوچرخه به خط مرزی می رسد. او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد. مامور

مرزی می پرسد : « در کیسه ها چه داری». او می گوید « شن » .

مامور او را از دوچرخه پیاده می کند و چون به او مشکوک بود ، یک شبانه روز او را

بازداشت می کند ، ولی پس از بازرسی فراوان ، واقعاً جز شن چیز دیگری نمی یابد .

بنابراین به او اجازه عبور می دهد .

منتشر شده در 10 مهر 91

شاخه و برگ

یک روز گرم شاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت خودش را تکاند به دنبال آن برگهای ضعیف جدا شدند و آرام بر روی زمین افتادند شاخه چندین بار این کار را با غرور خاصی تکرار کرد تا این که تمام برگها جدا شدند شاخه از کارش بسیار لذت می برد .

برگی سبز و درشت و زیبا به انتهای شاخه محکم چسبید ه بود و همچنان در برابر افتادن مقاومت می کرد .در این حین باغبان تبر به دست داخل باغ در حال گشت و گذار بود و به هر شاخه ی خشکی که می رسید آن را از بیخ جدا می کرد و با خود می برد .

منتشر شده در 10 مهر 91

حکمت خدا

کشتی مردی در یک طوفان عظیم غرق شد اما این مرد به طرز معجزه آسایی نجات یافت و توانست خود را به جزیره ای برساند .

این مرد با هزاران زحمت برای خود یک کلبه ساخت ...

روزی برای تهیه آب به جنگل رفته بود ؛ وقتی به کلبه برگشت در کمال ناباوری دید که کلبه در حال سوختن است .

منتشر شده در 9 مهر 91

بازگشت کمبوجیه از مصر و مرگ او

منتشر شده در 19 اردیبهشت 91

چون اوازه بر تخت نشستن پسر دوروغین کورش در سپاهیان ایران بپراکند کمبوجیه شتابان به سوی میهن روان گشت . با او سپاهی بسیار کاردیده و شاه پرست همراه بود که میتوانست هرگونه دشمنی را درهم شکند . کمبوجیه بدین امیدواری به سوی زادگاه خود روی اورد تا سرکشان و گستاخانی راه که تخت و تاج کورش بزرگ را به بازی گرفته بودند بر باد دهد

ادامه مطلب

سرگشی گئوماته

مردی که کمبوجیه به پادشاهی نشانده بود و سرزمین ایرانشهر را بدو سپرد مغی آزورو سخت بلند پرواز بود . وی که در سه سالی که شاهنشاه ایارن در آفریقا بود فرمانروائی کرد و هنگامی که ناکامی های او را دانست بر آن شد که سرکشی آغاز کند . نابود شدن گروهی از سربازان ایران در میان ریگ های آفریقا و تند خوئی کمبوجیه ، اثر بدی در ایرانیان داشت و دروغ در همه جا پراکنده گشت و ناکامی ها و تندی های او را بسیار بزرگ نمودند اهوراویشتو دریافت که دوری کمبوجیه از ایران و دیر پائی لشکرکشی او و آوازه بدخوئی و شکست هایش ایرانیان را از او رویگردان کرده است و چون کمبوجیه را پسری نبود تا جانشین او باشد - بی فرنزندی هم ننگ شمرده می شد - مردمان زمانه آغاز کردند که بردیه برای تاجداری شایسته تر است . اهور اویشتو هنگامی ای سخت نیکو یافت و برادر خود گئوماته را که در رخسار به بردیه می مانست بر انگیخت تا تخت کورش بزرگ را به چنگ اورد

منتشر شده در 19 اردیبهشت 91

سرنوشت بقیه سپاه کمبوجیه در افریقا

آن بخش از سپاه کمبوجیه که مامور فتح آمونی شده بودند از شهر تب خارج شده و به سوی شهر اُاّس حرکت کردند بعد این مسافت را در هفت روز میتوان پیمود و از میان ریگزار جنوبی باید گذشت . یونانیان به این صحرای سوزان جزیره ارواح یا به تعبیری جزیره مردگان می گویند

منتشر شده در 19 اردیبهشت 91

اقدامات نظامی کمبوجیه پس از تسخیر مصر

کمبوجیه پس از فتح مصر سه لشکر کشی دیگر را برنامه ریزی کرد یکی علیه کارخدونی ها دومی علیه آمونی ها و سومی علیه حبشی ها - اتیوپیایی ها - که عمر دراز ی میکنند و در جنوب دریای لیبی زندگی می کنند . شاه پارس در نظر داشت ناوگانی را به مقابله و حمله به کار خدونی ها بفرستد و بخشی از پیاده نظام خود را علیه امونی ها گسیل داد و برای شکست دادن اتیوپی ها نخست عوامل جاسوسی خود را بفرستد تا اطلاعات لازم را در باره آنها به دست اورده و در عین حال هدایایی ه مبرای شاه انها با خود ببرند . کمبوجیه وقتی تصمیم خود را قطعی کرد و برای جاسوسان خود برنامه ریزی مطمئنی کرد دستور داد گروهی ماهیگیر از الفانتین به نزد او بیایند که ماهیگیران زبان حبشی ها را می دانند مادامیکه ماموران او این ماهیگیران را به نزد شاه می اوردند شاه به ناوگان خود دستور حمله به کار خدونی ها را داد . فینیقی ها امتناع کردند که این حمله را صورت دهند . فنقی ها در اداره امور فنی نیروی دریایی پارس ها افرادی مهندس ، متشخص و پرهیزگار بودند . اگر چه فینیقی ها به پارس ها قول محکم و مطمئن داده بودند ولی در اینجا تعصب دینی و اخلاقی را به کنار گذاشتند و پیمان شکنی کردند زیرا که با کارخدانی ها از یک ریشه بودند

منتشر شده در 19 اردیبهشت 91

رئوخشنه زن کمبوجیه

در مصر زن کمبوجیه رئوخشنه که آبست بود ظاهرا بر اثر بچه انداختن ار جهان برفت

منتشر شده در 19 اردیبهشت 91

مسجد حظیره یزد

منتشر شده در 25 مهر 91

بنای اولیه مسجد حظیره یا « روضه محمدیه » در سال 843 ق. از اموال « حاج شمس الدین میبدی » ساخته شده است که جز سنگ مرمر محراب آن سایر قسمت های بنا نسبتا نوساز است. آرامگاه سومین شهید محراب آیت لله صدوقی (ره) در این مسجد قرار دارد.

ادامه مطلب

باغ دولت آباد در شهرستان یزد

محمد تقی خان مشهور به خان بزرگ ( 12021213ق. ) که سر سلسل خان های یزد در زمان زندیه بود ابتدا قناتی با نام دولت آباد به وجود آورد و پس از آن عمارت « باغ دولت آباد » را در امتداد آن احداث کرد.

منتشر شده در 25 مهر 91

بقع دوازده امام در شهرستان یزد

این بقعه از قدیمی ترین بناهای برجای مانده از گذر تاریخ در محّل فهادان است. از بناهای شاخص آجری و نمونه های سبک غالب سلجوقی در معماری به شمار می رود که به دلیل سبک بنا و نقش و نگار کتیب کوفی اش شایان توّجه است. بقع دوازده امام شامل تک گنبدی است به صورت یک چهارضلعی که به هشت ضلعی تبدیل می شود و گنبد روی هشت ضلعی قرار دارد. پوشش سقف از داخل کاشی کاری است که دور تادور آن با خط کوفی تزیین شده و داخل بنا مزّین به نقوش گچ بری و طرح های رنگی است. محرابی که در این بنا وجود دارد نشان مسجدی است که در قرون دوم و سوم ق. بنا شده است.

منتشر شده در 25 مهر 91

کارخانه اقبال یزد

نخستین جلو صنعت ریسندگی و بافندگی جدید در یزد « کارخان اقبال » است که در سال 1312ش. راه اندازی شده است. این ساختمان در زمینی با زیربنای حدود 7 هکتار احداث شده است. قسمت های مختلف کارخانه مانند تالار اصلی حیاط انبارها ساختمانی مجزا به نام ساختمان مدیریت کلاه فرنگی ها سردر ورودی با آجرکاری بسیار زیبا و منحصربه فرد و برج کارخانه با آجرکاری نقش های زیبا و... واقعًا دیدنی و کم نظیر است. هم اکنون این بنای تاریخی محل فعّالیّت « پارک علم و فن آوری یزد » است. 

منتشر شده در 25 مهر 91

بقعه سّیدرکن الّدین در شهرستان یزد

« سّیدرکن الّدین محمّد قاضی » عارف و دانشمند قرن هشتم ق. مدرس « رکنّیه » را بنا کرد. در کتب تاریخ یزد از این مدرسه و قسمت های مختلف آن مانند رصدخانه دارالکتب با سه هزار جلد کتاب دارالّسیاده دارالادویه و... یاد شده است. اکنون از آن مدرسه بقعه ای باقی مانده که مدفن خود « سّیدرکن الّدین » است. گنبد مربع شکل این بقعه با ابعادی حدود 11/5 متر نمایشگاهی کم نظیر از گچ بری های زیبا نقش های رسی و آب رنگی و کتیبه های آیات قرآنی با خطوط کوفی و ثلث است.             

منتشر شده در 25 مهر 91

اسپاگتی با ژامبون

منتشر شده در 29 خرداد 92

مواد لازم

برای 6 نفر

اسپاگتی - 500 گرم

ژامبون - 300 گرم (بهتر است ژامبون یک قطعه باشد)

نخود سبز پخته شده - 250 گرم (1 لیوان)

کنسرو مارچوبه سبز - 1 قوطی

کوچک فلفل دلمه قرمز - 1 تا 2 عدد

سیر - 2 تا 3 پر

ریحان و نعناع - از هر کدام 2 تا 3 ساقه

کره - 75 گرم

شکر - یک قاشق چایخوری

خامه - 75 گرم

کاستی یا کاهوی قرمز - 4 تا 5 ساقه (کاستی یا کاهوی قرمز در ایران کمیاب است . می توان از مصرف آن صرف نظر کرد.)

ادامه مطلب

ماکارونی با سینه مرغ

مواد لازم

برای 4 نفر

ماکارونی - 400 گرم

سینه مرغ کوچک بدون استخوان - 4 قطعه

قارچ سیاه مخصوص چین 300 گرم (از قارچ معمولی هم می توان استفاده کرد)

سبزی های معطر نظیر گشنیز، نعناع و ترخان - 1 دسته کوچک

سیر - 2 تا 3 عدد

کره - 50 گرم

روغن زیتون یا روغن مایع - 1 استکان

نمک بقدر کافی

منتشر شده در 29 خرداد 92

دلمه کوکیلاژ سبزی

مواد لازم

برای 4 نفر

کوکیلاژ (یک نوع ماکارونی به شکل صدف و میان تهی) - 350 گرم

اسفناج پاک کرده - 500 گرم

سبزی معطر خرد شده - 2 تا 3 قاشق سوپخوری (نعناع ، ترخان و جعفری)

سیر کوبیده نرم - 1 قاشق غذاخوری

نان سفید بریده شده 2 تا 3 برش

تخم مرغ پخته شده سفت 2 عدد

پنیر گریور رنده شده - 100 گرم

شیر - 1 استکان

خامه - 100 گرم

کره - 50 گرم

پودر کاری - 1 قاشق مرباخوری

نمک وفلفل به قدر کافی

منتشر شده در 29 خرداد 92

پاستا با سس گوجه فرنگی

مواد لازم

هویج 1 عدد

کرفس 1 شاخه

گوجه فرنگی 300 گرم

رب گوجه فرنگی 2 قاشق سوپخوری

پاستا آبکش شده 500 گرم

جعفری خرد شده 50 گرم

آب لیمو ترش 2 قاشق سوپخوری

روغن زیتون 2 قاشق سوپخوری

پودر پنیر پارمزان 2 قاشق سوپخوری

منتشر شده در 29 خرداد 92

کیک اسپاگتی

مواد لازم

اسپاگتی 400 گرم

نخودفرنگی 200 گرم

شیر 200 میلی لیتر

تخم مرغ 6 عدد

نمک و فلفل به مقدار لازم

گوجه فرنگی 250 گرم

ژامبون گوشت دودی 150 گرم

پودر سوخاری 1 قاشق غذاخوری

پنیرگودای رنده شده 60 گرم

منتشر شده در 29 خرداد 92

جشن مهرگان

منتشر شده در 24 دی 90

یکی از بزرگترین جشن های ایران پس از نوروز است. روز شازدهم هر ماه مهر نام دارد.پس در ماه مهر و روز مهر به مناسبت برخرد نام ماه و روز، جشن مهرگان برگزار میگشت.

 

ادامه مطلب

خواص طبی به

منتشر شده در 15 خرداد 90

«به» منبع غنی از ویتامین C است و به دلیل فیبر زیادی که دارد، به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند. طعم گس آن به دلیل تاننی است که دارد و خوردن گردو همراه آن به کاهش این طعم کمک می‌کند. یک میوه متوسط «به» به اندازه ۹۰ گرم شامل ۵۲ کیلوکالری انرژی است و ۳۷/۰ گرم پروتئین، ۰۸/۱۴ گرم کربوهیدرات، ۰۹/۰‌گرم چربی و ۷/۱ گرم فیبر رژیمی دارد.

«به» را می‌توان به صورت خام، پخته و یا سرخ شده استفاده کرد. اما مربا و شربت «به» بیشترین طرفدار را در میان مردم دارد. «به» برای پخته شدن به مدت زمان کمی نیاز دارد.

ادامه مطلب

تفالی بر دیوان حافظ

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.

برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم نمایش فال !

بخش های سایت

بیشترین بازدید

آخرین نظرات

تصویری از گالری

موسیقی ایران

تقویم

جستجوس سریع
کاربران جاری: 134 نفر

Ip شما : 54.196.195.207

 بازدید های امروز: 4083

 تعداد مطالب : 5321 مطالب

تاسیس : 88/11/02

به روز رسانی 93/1/20