چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: فرانک کلاوک
  • اگر مسیری بیابی که مانعی ندارد . احتمالا به هیچ جایی نخواهد رسید