مردان پارس

بزرگان سرزمین پارس

: ارد بزرگ
فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند
نام و ننگ
همنشین یار
چین گیسو
سپید رو و سیاه گیسو
بهای بوسه
افسون چشم

تفالی بر دیوان حافظ

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.

برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم نمایش فال !

بخش های سایت

بیشترین بازدید

آخرین نظرات

تصویری از گالری

موسیقی ایران

تقویم

جستجوس سریع
کاربران جاری: 44 نفر

Ip شما : 54.221.87.97

 بازدید های امروز: 1436

 تعداد مطالب : 5321 مطالب

تاسیس : 88/11/02

به روز رسانی 93/1/20