: امانوئل کانت
  • بزرگترین جستجوی بشر یافتن راهی برای انسان شدن است