زندگی نامه و معرفی آثار بزرگان سرزمین پارس

زندگی نامه عباس یمینی شریف

| 1 Comment | 0 TrackBacks

عباس یمینی شریف در سال 1298 در تهران دیده به جهان گشود . وی تحصیلات خود را در رشته ادبیات و آموزش کودکان به کمال رساند وی اولین سر دبیر مجله های « بازی کودکان » و « کیهان بچه ها »  و موسس دبستانهای روش نو و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و برنده جوایز متعدد در ادبیات کودک بود بیش از سی اثر به صورت شعر و داستان به چاپ رساند وآثار متعدد چاپ نشده ای نیز بر جای گذاشت

عباس یمینی شریف از شاعرانی است که در سراسر عمر پربار خود برای کودکان با زبان پاک و آهنگین شعر و ترانه سرود . او در خانواده ای که به شعر و ادب علاقه مند بودند رشد یافت و تحت تاثیر محیط ادبی با شعر بزرگان ادب فارسی از جمله حافظ و سعدی و مولوی آشنا شد و به سبب آشنایی خانوادگی با فرخی یزدی با شعر او انس و الفتی پیدا کرد .

یمینی شریف سرودن شعر برای کودکان را با تشویق استادان دانشگاهی بطور جدی ادامه داد و در سال 1321 اولین شعر او در روزنامه ای به نام نونهالان برالی کودکان و نوجوانان به چاپ رسید و سپس اشعارش در مجله سخن چاپ گردید .

در سال 1324 اشعار او وارد کتابهای درسی شد و تا کنون نیز زینت بخش این کتب است .

با توجه به اهمیت ادبیات کودکان و از آنجایی که زیربنای تحولات ذهنی و فکری و اجتماعی و علمی آینده کشوری است یمینی شریف سعی نمود که ادبیات کودک را بخصوص در زمینه شعر به شکلی علمی و مطابق با روحیات کودکان با زبانی ساده و گیرا و خوش آهنگ تعالی بخشید . باید توجه کرد ساختن اشعار برای کودکان که به ظاهر آسان مینماید کاری دشوار و حساس هست و یمینی شریف در این ضمینه کاملا موفق بود او شعر کودک را نه تنها از لفظ بلکه از حیث معنی و مضمون ساده و گویا متناسب با فهم و تصور کودکان سرود یمینی شریف با جدیت و پشتکار شعر کودک را از حالت ترجمه اشعار کودکان خارجی  در آورد و به شکلی موزون و هماهنگ با روحیه و فطرت کودکان ایران سازگار ساخت

وی با پیگیری و مداومت پنجاه ساله خویش توانست شعر و ادبیات کودکان را با زبانی شیرین و ساده و با مضمونهایی آموزنده و پاک و قالبهایی مناسب و آهنگین رسمیت بخشد و راه را برای رهروان ادبیات کودک همار سازد

آثار:

 1. آواز فرشتگان
 2. نيم قرن در باغ شعر كودكان
 3. گربه هاي شيپورزن
 4. دو كدخدا
 5. بازي با الفبا
 6. فري به آسمان ميرو
 7. آواي نوگلان
 8. در ميان ابرها
 9. گلهاي گوناگون
 10. آه ايران عزيز
 11. داستان خر و خركچي
 12. خانه باباعلي
 13. جدال در پرتگاه توچال
 14. فارسي زبان ايرانيان
 15.  و ....

روز بيست و هشتم آذر ماه ۱۳۶۸، عباس يميني شريف، شاعر و نويسنده كودكان ايران، ديده از جهان فرو بست. با درگذشت او ادبيات كودكان يكي از برجسته ترين خادمين خود را از دست داد.او از نادر پيشگامان ادبيات تاريخ معاصر كودكان بود كه   هنوز تا چند روز پيش از مرگ خود عاشقانه به غناي اين تاريخ مي افزود؛ و نيز او از نادر كساني است كه با تاريخ حرفة خود عجين مي شوند، با آن وبه خاطر  آن زندگي مي كنند

 

ماندگار ترین شعری را که تا کنون  بارها و بارها خوانده ایم :

من يار مهربانم              دانا و خوش زبانم

گويم سخن فراوان          با آنكه بي زبانم

پندت دهم فراوان            من يار پند دانم

من دوستي هنرمند        با سود و بي زيانم

از من مباش غافل          من يار مهربانم

 

ما گل هاي خندانيم         فرزندان ايرانيم

ايران پاك خود را          مانند جان مي دانيم

ما بايد دانا باشيم          هشيار و بينا باشيم

از بهر حفظ ايران         بايد توانا باشيم

آباد باشي اي ايران       آزاد باشي اي ايران

از ما فرزندان خود        دلشاد باشي اي ايران

 

 

About this Entry

This page contains a single entry by مردی از دیار پارس published on July 16, 2010 12:25 AM.

زندکی نامه عبید زاکانی was the previous entry in this blog.

زندگی نامه ید الله رویائی is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.