مردان پارس

بزرگان سرزمین پارس

: بزرگمهر
در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید
افزایش امتیاز این مطلب
کاهش امتیاز این مطلب
امتیاز : 3919

سعدی در شیراز مرکز فارس در حوالی سال  563 دیده به جهان گشود و نام او رامصلح الدین یا به قولی مشرف الدین عبد الله گذاشتند

در آن زمان در شیراز اتابکان فرمان میراندند . به مرور که قدرت سلجوقیان کاهش یافت سلسله های محلی به وجود میامدند و نیرو میگرفتند اتابکان نه تنها در شیراز بلکه در دمشق ، موصل  ، بین النهرین  ، حلب و آذربایجان  دستی داشتند  این حکومت های کوچک که اهمیت آنها از یک شهرستان تا یک سلطان نشین تغییر میکرد نسبت به یک پادشاه ابراز اطاعت میکردند ولی در عمل مستقل بودند

هنگام تولد سعدی حکمران شیراز اتابک مظفر الدین تکله سومین پادشاه از اتابکان فارس بود از ده سال پیش تکله در مقابل اتبکان عراق بدشواری مقاومت میکرد و همچنین مورد دستبرد و غارت اتابکان آذربایجان نیز  قرار میگرفت

شاعر پر آوازه در میان همه این بی نظمی ها در شهر شیراز  رشد میکرد پدر سعدی ، عبدالله در خدمت سعد بن زنگی بود که احتمال دارد شاعر  شیرین سخن شیراز نیز به عنوان حق شناسی تخلص سعدی را برای خود انتخاب کرده باید

یکی از مشخصات نبوغ سعدی در این است که از کوچکترین حادثه زندگی خود  درسی اخلاقی میدهد در چندین جای کلیات کودکی او مطرح است و چنین مینماید که وی از دوران طفولیت خود خاطره ای دلنشین و در عین حال حزن انگیز دارد چگونگی سالهای خردسالیش در بوستان آمده که از 1آنجا میتوان فهمید پدرش از کارکنان ساده دیوان اما در رفاه بوده

ز عهد پدر یاد دارم همی                      که باران رحمت بر او هر دمی

که طفلیم لوح و دفتر خرید                            ز بهر یکی خاتم زر خرید

بدر کرد ناگه یکی مشتری                      به خرمایی و از دستم انگشتری

بعد از مرگ پدر سعدی در شیراز تنها ماند در سایه توجه اتابک سعدی که در از همان دورانبر اثر هوش و ذکاوت بالای خود نزد همه انگشت نما بود رهسپار بغداد گشت و وارد مدرسه نظام شد و از سال 574 تا 604 یعنی تا سال فوت اتابک سعد بن زنگی و بر تخت نشستن فرزندش ابوبکردر بغداد ماند

هنگامی که سعدی برای تحصیل به نظامیه رفت ، مدرسه از گذشته ای پر اتخار بر خوردار بود . تا زمان سعدی متعدد نظامیه کتبی در مورد الهیات ، فقه ، تفسیر قرآن تالیف کرده بودند که نشان دهنده بزرگی و اعتبار مدرسه در آن زمان میباشد

سالهای مسافرت

سعدی در کلیات از سفر به  آسیای مرکزی ، هندوستان ، شام ، مصر ، عربستان ، حبشه و مغرب  بدون کمترین سرنخی برای ترتیب این سفرها معلوم شود نام برده است

میتوان چنین تصور کرد که سعدی سفرهای خود را با عزیمت مجدد به سمت مشرق آغاز کرد .  اگر سعدی از شیراز عزیمت میکرد می توانست یک راست  از راه کرمان و سیستان و خراسان به بلخ رسد . مسافر بلخ ناچار به جنوب شرقی عزیمت می کرد و از گردنه های کوه بابا میگذشت و به بامیان میرسید و از آنجا راهی هندوستان

در مورد سفر به هندوستان و مدت اقامت و مکان های بازید سعدی  در هند تناقص های زیادی وجود دارددر عین حال هنگام بازگشت از هند سعدی به همرا یک کشتی بازرگانی وارد جزیره کیش میشود - که در آن زمان مرکز اقتصادی ایران به شمار میرفته است - حال پایان سفر نیست چون شاعر به جای بازگشت به زادگاه خود شیراز به زیارت خانه خدا میرود در مسیر حرکت خود به سوی شهر مقدس مکه در صهعا توقف میکند وی در این شهر یکبار دیگر ازواج میکند که حاصل آن یک فرزند کوچک هست که رشته ایس که او را به آن سرزمین پیوند داده است . ناگهان این کودک در گذشت درد و غضه پدر همان بود که معمولا به پدران در چنین مصیبتی وارد میشود

به صنعا درم طفلی اندر گذشت                چه گویم کز آنم چه بر سر گذشت

در این باغ سروی نیامد بلند                         که باد اجل بیخ عمرش نکند

عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت            که چندین گل اندام در خاک خفت

خانواده سعدی از هم میپاشد و او دیگر جز به ادامه سفر نمی اندیشد تا شاید از اندوهی که در این شهر محصور در میان کوهها خفه اش میکند رهایی یابد ، سعدی عازم مکه شده و بعد از انجام  مناسک حج ، عازم مصر میشود و بعد از چندی به دلیل شروع جنگ های صلیبی عازم تونس شد و بعد ار آرام شدن جنگ سعدی با کشتی به سمت شیراز راه افتاد که ابتدا در بیت المقدس توقفی کوتاه میکند  و از آنجا به سوی دمشق رهسپار می شود و در سایه امنیت شهر دمشق فرصت مطالعه و بحث با دانشمندان را نیز بدست آورد

حال موقع بازگشت رسیده ; سعدی رفته رفته خستگی و حسرت دیدار آسمان ایران را در دل خود احساس میکند

در اقصای عالم بگشتم بسی               بسر بردم ایام با هر کسی

تمتع ز هر گوشه ای یافتم              ز هر خرمی خوشه ای یافتم

چو پاکان شیراز خاکی نهاد          ندیدم که رحمت بر آن خاک باد

تولای مردان این پاک بوم           بر انگیختم خاطر از شام و روم

دریغ آمدم زان همه بوستان                  تهیدست رفن بر دوستان

 

دوران کهولت

سرانجام در حالی که قلب سعدی میتپید شیراز جلو چشمان او نمایان گشت و  در واقع موقع تقاعد سعدی از مسافرت فرا رسیده بود ، تقاعدی داوطلبانه و سرشار از سربلندی و مجاهدت

 تا این زمان سعدی فقط اشعاری بصورت مجزا سروده بود ، در طی دو سال دو شاهکار شعر اخلاقی او یعنی بوستان در سال 636 و گلستان در سال بعد آن 637 خاتمه یافت که نام سعدی را جاودان کردند

سعدی با خاطری آسوده به آرامی به پایان عمر خود نزدیک میشد . از مرگ بانیان عظیم الشان اندیش ایرانی مانند خواجه نصیر الدین طوسی ، شمس تبریزی ، جلال الدین رومی دیری نمیگذشت و سعدی در میان شاعران موفق نسل جدید تنها به جا مانده بود

از طرف دیگر به مرور که سعدی سالخرده تر میشد آشکار بود که تاثیر سخن او رفته رفته نه تنها در شیراز بلکه در دیگر شهر های ایران نیز به شعر فارسی رنگ و بویی تازه می بخشید

تاریخ وفات سعدی موضوعی بسیار مبهم و بحث انگیزست زیرا شرح حال نویسان دو تاریخ وفات برای او ترسیم کردند یکی  17 آذر 670 و دیگری  ( بزرگانی مانند جامی )  مهر ماه سال 671 را تاریخ وفات این بزرگ مرد پارسی میدانند

سعدی در بحبوحه اشتهار از دنیا رفت و شهرتی پایدار از خود بجا نهاد ، وی از زندگی چیزی انتظار نداشت و تا میتوانست از زیاده طلبی پرهیز میکرد به این اکتفا مینمود که افتخاری برای شیراز زادگاه خود میراث بگذارد ، شیراز نیز نبوغ شاعر خود را درک کرده بود . سعدی در نزدیکی بقعه خود در حومه شهر به خاک سپرده شد دیری نپایید که مرقد او زیارتگاه عشاق زبان و ادب پارسی شد

اخلاق  سعدی

سعدی مانند لوکرس یا وینیی شاعر فیلسوف نیست . سعدی شاعری است که تعالیم اخلاقی میدهد ، تعلیم دهنه اخلاقی به معنی دقیق کلمه ، یعنی مصنفی است که رسوم و عادات و افعال و خلقیات معاصران خود را مورد مطالعه قرار میدهد

اما این اخلاق بیش از هر چیز حائز جنبه عملی است و در وهله اول باید همین جنبه عملی اخلاق سعدی را در نظر گرفت . سعدی پیش از آن انسان را بذاته مورد مطالعه قرار دهد به موضع گیری وی در برابر همنوعان مینگرد: خطاها و عیب ها را می بیند و به دور از هر نوع انتقاد نیشدار میکوشد در اشعار خو آداب و قوعاد بهتری را پیشنهاد دهد خود این موضوع را به کرات و آشکارا گوشزد میکند

اگر در سرای سعادت کس است                       ز گفتار سعدیش حرفی بس است

پند سعدی به گوش جان بشنو                             ره چنین است مرد باش و برو

سخن سودمند است اگر بشنوی                         به مردان رسی گر طریقت روی

اما سخنان سعدی مثال است و پند ،خواننده باید پند را در بین سطور حکایات جستجو کند .از این پندهای گوناگون یک فاسفه عملی حاصل میشود که بواقع اندک مبهم و دشوار یاب است ولی کامل

بر این اخلاق - که به آدم طرز رفتار در برابر همنوعان را تعلیم میدهد -  یک رشته نکات روان شناختی نیز افزوده میشود که سیمای انسان آرمانی سعدی را میسر میسازد و چون فرد بی ایمان به آفریدگار همیشه بشری ناقص است بنابر این سعدی بارها  مساله ارتباط بین انسان و خداوند رو طرح میکند

 

سبک شعری سعدی

شیوه اصلی ترکیب کلام سعدی چنین به نظر می آید : نخست یک حقیقت اخلاقی را بیان میکند سپس آن را با یک سلسله تمثیلها بنوعی مجسم میسازد

«       

عدو را بکوچک نباید شمرد                         که کوه کلان دیدم از سنگ خرد

نبینی که چون باهم آیند مور                            ز شیران جنگی برارند شور

نه موری ، که مویی کزان کمتر است            چو پر شد ز زنجیر محکم ترست

»

گاهی نیز بر عکس ، تصویر حکایت از برای تجسم یک اندیشه به کار میرود حتی غالبا از یک داستان ساده یا خاطره ساده جوانی یک اندیشه عارفانه بدست می آید که اصلا انتظار نمیرفت

سعدی گاه نیز شیوه تضاد را در پیش میگیرد ومیداند که چگونه تاثیر جملات کوتاه و دقیق رابیشتر سازد « مثلا در گلستان چنین مینویسد : هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان در هم نکشیدم مگر وقتی که پایم برهنه ماند بود و استطاعت پاپوشی نداشتم  به جامع کوفه در آمدم  دلتنگ یکی را دیدم پا نداشت . سپاس نعمت حق بجا آوردم و بر بی کفشی صبر کردم»

شیوه دیگر سعدی این است که اندیشه را مطرح میکند  ودلائل  موافق و مخالف را باهم بیان میکند  « مثلا در پند نامه پس از ستایش کرم و سخاوت بلافاصله انتقاد از بخل شروع میشود »

یا اینکه موضوع را میان دو شخص مورد بحث قرار میدهد ودلائل موفق و مخالفرا مطرح میسازد « مثلا حکایت مناظره پدر و پسر درباره منافع و مضرات سفر »

اما در مورد اشخاص داستان ، سعدی با شیوه ای که رایحه قرون وسطی از آن به مشام میرسد نه تنها افراد بشر و زنده ها را بسخن در می اورد بلکه حیوانات و حتی اشیا را نیز به حرف زدن وا میدارد « مانند گفتگوی فرح انگیز طوطی و زاغ و مباحثه ایی میان رایت و پرده قصر در گلستان »

تمام لذت سبک سعدی از پیوند اندیشه ها با هم سر چشمه میگیرد و این لذت به اندازه ایی عالی است که حتی ترجمه نیز ان را از بین نمیبرد . این پیوند خشک و انتزاعی نیست بلکه یک اندیشه است که با تصویر تحقق یافته است  ، اندیشه و تصویر چنان با هم آمیخته است که خواننده از خود میپرسد آیا امکان دارد اندیشه ای بدون تصویری ملموس به مغز سعدی خطور کرده باشد در آثار سعدی قسمتهای بسیاری دیده میشود که در آنها تصویر و اندیشه در می آمیزد و حتی چنان با اندیشه آمیخته  میشود که تصویر تبدیل به همان اندیشه میشود

آثار سعدی

.

از سعدی، آثار بسیاری در نظم و نثر برجای مانده‌است:

1.       بوستان: کتابی‌است منظوم در اخلاق.

2.       گلستان: به نثر مسجع

3.       دیوان اشعار: شامل غزلیات و قصاید و رباعیات و مثنویات و مفردات و ترجیع‌بند و غیره (به فارسی) و چندین قصیده و غزل عربی.

1.       صاحبیه: مجموعه چند قطعه فارسی و عربی‌است که سعدی در ستایش شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی، وزیر اتابکان سروده‌است.

2.       قصاید سعدی: قصاید عربی سعدی حدود هفتصد بیت است که بیشتر محتوای آن غنا، مدح، اندرز و مرثیه‌است. قصاید فارسی در ستایش پروردگار و مدح و اندرز و نصیحت بزرگان و پادشاهان آمده‌است.

3.       مراثی سعدی:قصاید بلند سعدی است که بیشتر آن در رثای آخرین خلیفه عباسی المستعصم بالله سروده شده‌است و در آن هلاکوخان مغول را به خاطر قتل خلیفه عباسی نکوهش کرده‌است.سعدی چند چکامه نیز در رثای برخی اتابکان فارس و وزرای ایشان سروده‌است.

4.       مفردات سعدی:مفردات سعدی شامل مفردات و مفردات در رابطه با پند و اخلاق است.

4.       رسائل نثر:

1.       کتاب نصیحةالملوک

2.       رساله در عقل و عشق

3.       الجواب

4.       در تربیت یکی از ملوک گوید

5.       مجالس پنجگانه

5.       هزلیات سعدی

 

نام و آوازه سعدی و شهرت آثار گران قدر او دیری است از مرزهای ایران و قلمره زبان پارسی فراتر رفته و خطه ها و کشور های دیگر را در این جهان پهناور در نوردیده

از این رو علاوه بر ترجمه شعر و نثر او به دیگر زبانها پژوهشهایی که در مورد فکر و اندیشه و نوشته هایش به زبان های گوناگون توسط محققان کشور های مختلف صورت گرفته است اندک نیست

 

 

نگارش : مردی از دیار پارس

منتشر شده 2 فروردین 89 با 259247 بازدید

منبع : مردان پارس -بزرگان سرزمین پارس

مستندات : کتاب تحقیق در باره سعدی اثر هانری ماسه

استفاده از مقاله فوق تنها با ذکر منبع به نام مردان پارس و درج آدرس صفحه به صورت کامل بلا مانع است

دیدگاه خوانندگان :

sahil | شنبه 23 اردیبهشتماه 1391 10:23 بعدازظهر

خیلی ویب سایت خوبی برای من واقع شده است و من بسیار خوشحالم که توانستم ازاین ویب سایت استفاده کنم !

مازیار | جمعه 15 دیماه 1391 5:57 بعدازظهر

بسیار عالی بود و استفاده بردم. مخصوصا ان عکس زیبای سعدی عله الرحمه که بسیار سنتی است.

خیری | یکشنبه 6 اسفندماه 1391 1:55 بعدازظهر

تکراری بود

ali | سه شنبه 15 اسفندماه 1391 9:51 صبح

دمتون گرمخوب بود.................................................................................................................................................................................................

عباس | شنبه 17 فروردینماه 1392 9:57 بعدازظهر

thank you
عالی بود

الناز | جمعه 23 فروردینماه 1392 5:31 بعدازظهر

باسلام سایت خوبی بود وتوانستم از ان استفاده لازم را ببرم پیروز وسربلند باشید

محممد علي | جمعه 30 فروردینماه 1392 9:35 صبح

سلام خدا قوت سايت خوبي دارين دستتون درد نكنه هرجا هستيد شادو خرم باشيد

محمد جواد | سه شنبه 11 تیرماه 1392 7:26 صبح

خیلی خوب بود فقط همین

faezeh | چهارشنبه 24 مهرماه 1392 7:38 بعدازظهر

مرسی خوب بود اگه امکان دارد زندگی نامه نریمان هم بگذارید

مردی از دیار پارس | چهارشنبه 24 مهرماه 1392 9:31 بعدازظهر

با سلام
نریمان ؟
شاعر ، موسیقیدان و ....
برای ارسال زندگی نامه بزرگان ایران مشخصات کاملتری را ارسال نمایید تا در صورت امکان در سایت قرار ددهیم
با تشکر

زاهد | دوشنبه 29 مهرماه 1392 2:38 بعدازظهر

جالب بود

وللش | جمعه 3 آبانماه 1392 10:39 صبح

بسیار چیز جالبی بود
در مورد سعدی اطلاعات زیادی نوشته شده است

آیـــــلــــــــیـــن خـــانـــومـــ | یکشنبه 5 آبانماه 1392 4:42 بعدازظهر

سلام و خسته نباشید مرسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیررضازمانی ونیما لطفی | یکشنبه 24 آذرماه 1392 6:13 بعدازظهر

سعدی ادم خیلی خوبی است

mastafa | دوشنبه 2 دیماه 1392 11:32 بعدازظهر

جست و جوهم بگذارید

مردی از دیار پارس | سه شنبه 3 دیماه 1392 10:50 بعدازظهر

با سلام

سمت چپ سایت بالا سر آرشیو موضوعی سایت جستجو هست
میتونین از این قسمت استفاده نمایید

با تشکر

مسعود | سه شنبه 1 بهمنماه 1392 0:20 بعدازظهر

سلام خیلی مرسی

احسان | دوشنبه 7 بهمنماه 1392 4:13 بعدازظهر

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

هیچ کس | جمعه 11 بهمنماه 1392 7:41 بعدازظهر

عالی بود مرسییییییییییی

کیانا کوشا | شنبه 12 بهمنماه 1392 7:34 بعدازظهر

مر30 عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

hojat | چهارشنبه 16 بهمنماه 1392 2:31 بعدازظهر

باتشکر از شما خخخخخخخخخخخخخخیییییییییییییییییییییییییییییییللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی بود و مطالب خوبی در اختیارم گذاشت.

فاطمه | پنجشنبه 17 بهمنماه 1392 4:13 بعدازظهر

خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی عالی بود.ممنونم

مهدی | سه شنبه 29 بهمنماه 1392 7:39 بعدازظهر

خوب بود.
مرسی.

Nargs | یکشنبه 25 اسفندماه 1392 5:53 بعدازظهر

خوب بود. ممنون

chat | سه شنبه 27 اسفندماه 1392 8:21 بعدازظهر

سلام عالی بود ممنونم زیبا و کامل مفید بود

مطهره | پنجشنبه 14 فروردینماه 1393 4:38 بعدازظهر

باتشکرازسایتتان. به دردخواهرم خیلی خورد..مرسی

MEHI JOOOOOOOON | یکشنبه 17 فروردینماه 1393 7:50 بعدازظهر

خیلی خوب بود من توانستم درس آزاد کتابم راکامل کنم

رضا | سه شنبه 19 فروردینماه 1393 6:20 بعدازظهر

کاشکی انسانهای نادان امروزی یک خورده ای مثل سعدی فکر میکردند و رفتار میکردند...با پیشرفت علن نادانتر میشن تا اینکه هوشیارتر بشن

علیرضا خادمی | جمعه 22 فروردینماه 1393 10:22 صبح

خوب بود

ساسان | دوشنبه 1 اردیبهشتماه 1393 8:27 صبح

متشكرم از اطلاعات مفيدي كه ارائه كرديد.

علی نقوی | دوشنبه 1 اردیبهشتماه 1393 5:51 بعدازظهر

سلام عالی بود تحقیق مدرسه ام را نوشتم

پ نه پ | جمعه 5 اردیبهشتماه 1393 10:51 صبح

گی خار ها این چی بود نوشتین خیلی دری بری بود شوخی کردم خیلی زیییییییییییییبا بود

عالیییییییییییییییییییییییییییی بود.

شکرالله طاهری | چهارشنبه 10 اردیبهشتماه 1393 6:30 بعدازظهر

بــــــــــــــــــــــسیار مـــــــــــــــــــــقبول

mohaddeseh | دوشنبه 15 اردیبهشتماه 1393 5:38 بعدازظهر

سلا ممنوم ازوبلاگ مفیدت...
عاااقااااااا؟؟؟؟من اخرش نمفهمیدم این سعدی ما واس چی شیشه خورده داشته؟؟؟!!!!!!:-/:-/

deniz | جمعه 4 مهرماه 1393 9:05 بعدازظهر

عالی بود

هستی | یکشنبه 6 مهرماه 1393 7:32 بعدازظهر

خوب بوووود

NIKNAZ | چهارشنبه 9 مهرماه 1393 5:16 بعدازظهر

عالی بود

matine | شنبه 8 آذرماه 1393 2:27 بعدازظهر

سلام خیلی خوب بود ممنون

ALI SAFARI | سه شنبه 18 آذرماه 1393 2:46 بعدازظهر

خیلیییییییییییییییییییییییییی عالییییی بود فقط یه کم متنو زیاد کنیییییییددددددددد

هستی | دوشنبه 15 دیماه 1393 10:14 بعدازظهر

بسیار عالی بود..
ممنونیم.......

مبین | جمعه 3 بهمنماه 1393 0:11 بعدازظهر

عالی بود.بهره بردم

ali | جمعه 3 بهمنماه 1393 5:31 بعدازظهر

ممنون برا مدرسم میخواستم

ناشناس | چهارشنبه 8 بهمنماه 1393 3:54 بعدازظهر

خیلی تشکر میکنیم که به اطلاعاتمان افزودید

نيوشا | شنبه 18 بهمنماه 1393 5:35 بعدازظهر

خيلي ممنون از سايتتون

ملیکا | شنبه 16 اسفندماه 1393 4:41 بعدازظهر

عالیییییییییییییییییییییییی بود از این بهتر نمی شه ممنون

شهریار | شنبه 16 اسفندماه 1393 8:24 بعدازظهر

خیلی خوب بود
ممنون

امیر | یکشنبه 23 فروردینماه 1394 9:15 بعدازظهر

من که نخودم فقط پرینت گرفتم برا تحقیقم امید وارم خوب باشه

فاطمه | چهارشنبه 2 اردیبهشتماه 1394 1:21 بعدازظهر

خیلی خوبه برای درسمون میخواست م خدا نگهدارتان به امید دیدار

hamid | سه شنبه 9 تیرماه 1394 11:14 صبح

ممنون از مطلب خوبتون.

ریحانه | یکشنبه 25 مردادماه 1394 10:39 صبح

عالی بود اگه انگلیسی هم داشت بهتر

MAJID | دوشنبه 6 مهرماه 1394 5:20 بعدازظهر

داداش خیلی مرگی بود از ان شعر استفاده کردم و توسط معلمم تشویق شدم خیلی ممنون ار وب سایت خوبتون

reza | سه شنبه 14 مهرماه 1394 8:43 صبح

سلام با تشكر از مطلب خوبتون درباره ي سعدي


بیان دیدگاه شما در مورد این مطلب
لطفا نظرات خود را به صورت فینگلیش ( استفاده از حروف انگلیسی بجای فارسی ) ارسال ننمایید . نظرات فینگلیش منتشر نخواهد شد. با تشکر


تفالی بر دیوان حافظ

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.

برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم نمایش فال !

بخش های سایت

آخرین مطالب منتشر شده

آخرین نظرات

تصویری از گالری

موسیقی ایران

تقویم

جستجوس سریع
کاربران جاری: 50 نفر

Ip شما : 54.226.81.99

 بازدید های امروز: 1300

 تعداد مطالب : 5321 مطالب

تاسیس : 88/11/02

به روز رسانی 93/1/20